Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Coś Ty Atenom zrobił Sokratesie - interpretacja

Geneza utworu Norwid bardzo przeżył śmierć Mickiewicza w 1855 roku. Uczestniczył w jego pogrzebie. W roku 1856 napisał wiersz Coś ty Atenom… Wiersz ten dotyka relacji pomiędzy
Opis sytuacji lirycznej Podmiot liryczny - zarówno w pierwszej, jak  i drugiej części wiersza - zastanawia się nad miejscem ludzi wybitnych w społeczeństwie. Podmiot liryczny jasno
Charakterystyka podmiotu i przedmiotu lirycznego Podmiot liryczny – może być utożsamiany z poetą. W wierszu ironicznie prorokuje Mickiewiczowi, że jeszcze nie raz jego zwłoki będą odgrzebywane. Podmiot liryczny doskonale zdaje sobie sprawę, jak ciężko jest geniuszowi odnaleźć się w społeczeństwie. Można tutaj wysnuć bezpośrednie porównanie do Norwida, który za życia rzadko spotykał się z aprobatą tzw. establishmentu. Późniejsze losy Norwida potwierdzają  przesłanie wiersza. Norwid - niedoceniany za życia - po śmierci został ogłoszony jednym z
Analiza i interpretacja wiersza W wierszu można wyróżnić dwie części. W pierwszej podmiot liryczny zwraca się z pytaniami do wybitnych ludzi z różnych epok. Zadaje im retoryczne pytania o ich czyny oraz los, jaki ich spotkał ze strony zarówno ludzi im współczesnych, jak i potomków. Po kolei podmiot liryczny zwraca się do Sokratesa, Dantego, Kolumba, Camoensa, Kościuszki, Napoleona i Mickiewicza. Norwid przytacza tutaj przykłady ludzi, którzy nie bali się przeciwstawić zastanym porządkom i głosili nowatorskie poglądy, za co spotkało ich odrzucenie, prześladowania, a nawet
Konstrukcja wiersza Wiersz jest zbudowany z dwóch części. Pierwsza część to 7 zwrotek, z których każda zaczyna się od powtórzonego zwrotu – „Coś ty uczynił…”. Takie powtórzenia mają na celu wzmocnienie znaczenia dalszych słów. Nazywamy je anaforą, jest to rodzaj paralelizmu leksykalnego. Po
Specyfika utworu Dwuczęściowy wiersz to paralela historyczna wzbogacona o część refleksyjną i głęboką refleksję filozoficzno - społeczną , w której